Archive

Posts Tagged ‘PKJ-307’

PKJ-307, TUHANLAH KEKUATANKU

March 6, 2011 Leave a comment

PKJ-307, TUHANLAH KEKUATANKU

do = f
3 ketuk

Tuhanlah kekuatanku,
Tuhanlah nyanyianku:
Dialah kes’lamatanku.
Jikalau Dia di pihakku,
terhadap siapakah ‘ku gentar?

Syair: El Senor es la meva forca (Mazmur 118:6-14),
Terjemahan: H. A. Pandopo, 1994,
Musik: Jacques Berthier, 1989,
(c) Les Presses de Taize

%d bloggers like this: