Archive

Posts Tagged ‘Sangap Di Jahowa’

NKB-003, TERPUJILAH ALLAH

February 11, 2011 2 comments

NKB-003, TERPUJILAH ALLAH

Terpujilah Allah, hikmatNya besar,
begitu kasihNya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah PutraNya Kudus
mengangkat manusia serta menebus.

Refrein
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia bergemar,
bergemar mendengar suaraNya.
Dapatkanlah Allah demi PutraNya,
b’ri puji padaNya sebab hikmatNya.

Dan darah AnakNyalah yang menebus
mereka yang yakin ‘kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus olehNya, dibasuh bersih.

Tiada terukur besar hikmatNya;
penuhlah hatiku sebab AnakNya.
Dan amatlah k’lak hati kita senang,
melihat Sang Kristus di sorga cerlang.

Reff:

BE-581, SANGAP DI JAHOWA

February 6, 2011 3 comments

BE-581, SANGAP DI JAHOWA

Ayat 1
Sangap di jahowa na sun timbul I,
Balga ni holongNa ndang tarasam I,
Di lehon AnaklNa na sasada I,
manobus hita jolma pardosa I
Puji ma Debata ale manisia,
Las roham las roham somba ma Debata
Dapothon Jahowa na sun timbul I,
Marhite AnakNa Tuhan Jesus I

Ayat 2
Tung so hasuhatan do basaNa I,
Marhite AnakNa ni lehonna i.
MudarNa durus do di hau silang I,
Rara pe dosanta ias dibaen i.
Puji ma Debata ………

Ayat 3
Balga situtu pambaenMi Debata.
Tung so hasuhatan holong ni rohaM.
Tu jolma pardosa asi do rohaM,
Di ungkap Ho dalan lao tu banuaM.
Puji ma Debata ………

Reff:

BE-581_Page_1

BE-581_Page_2

BE-557, DAO DUMENGGAN

January 24, 2011 1 comment

BE-557, DAO DUMENGGAN

Ayat 1
Dao dumenggan, asi ni rohaM.
Dao ummarga sian ngolungkon.
Sai pujionku ma Ho Tuhanku,
Dao ummarga, asi ni rohaM.

Ayat 2
Ala goarMu ro do au tu Ho,
Herbang tanganhu lao mamuji HO,
Dao ummarga sian ngolungku,
Dao dumenggan asi ni rohaM.

Ayat 3
Dao dumenggan holong ni rohaM
Dao ummarga sian ngolungkon
Sai pujionku ma Ho Tuhanku,
Sandok ngolungku do mamuji Ho.

Reff:

  • Syair & Lagu: Thy Loving kindess; Hugh Mitchell

BE-567, NA MORA DO TUHANTA I

January 24, 2011 Leave a comment

BE-567, NA MORA DO TUHANTA I

Ayat 1
Na mora do Tuhanta i jala parholong situtu na basa
mangalehon pangido ma tu Tuhan I
sian hamoraonNa I tu ho
pasahaton Na mardongan las ni roha

Ayat 2
Na ro do hami o Tuhan, marsomba tu habangsaMi
tangihon pangidoan,
patogu rohanami be nang pangkirimonnami pe,
unang luangan hami, manang tarhirim hami.

Ayat 3
Tu Ho do artanami I, di Ho puji-pujian I
Sai ro ma Ho tu hami
Nang ro pe parungkilon I sai hot do pasupasumi
Mangkorhon tuanami nang hamonangannami.

Ayat 4
Na mora situtu do Ho, sai tong do disarihon Ho,
Na ringkot I dihami
Rade haroan bolon I, na di banua ginjang i.
Sonang ma tondinami, nang dohot ngolunami.

Reff:

  • Syair & Lagu: Wir haben einem reichen herrn

%d bloggers like this: