Archive

Posts Tagged ‘UNANG TARLALAP DI HATA’

BE-399, UNANG TARLALAP DI HATA, BL-266

February 3, 2011 Leave a comment

BE-399, UNANG TARLALAP DI HATA, BL-266

1.
Unang tarlalap di hata, tulus sigop jambar mi.
Ndang dapot ho hasonangan. Molo godang sabatmi.
I pe tostos I luhut na, na manggugai roha mi.
Arta na godang, nang sangap, Sabat na jorbut do i.

2.
Unang lilian di dalan, tuju tongtong surgo I,
Ai naung rade do inganan dibaen Tuhanta disi.
Unang bonsa rohamuna, pos rohamu lao tusi,
Ai toguonKu hamuna tu lambung ni Ama i.
Unang lilian di dalan, tuju tongtong surgoi I,
Ai naung rade do inganan, dibaen Tuhanta disi.

%d bloggers like this: