Home > 36. Na di ginjang i ma lului! > BE-529, ANGKA NAUNG MONDING, BL-363

BE-529, ANGKA NAUNG MONDING, BL-363

February 5, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-529, ANGKA NAUNG MONDING, BL-363

Ayat 1
Angka naung monding ditano on, angka naung sahat tu ginjang an.
Sai dipaima nang dohot ho, Asa tu ginjang dohot ho ro.
Angka naung sahat managam ho, Tuhatuaon dohot ho ro.
Angka diginjang lului ma i, bereng Tuhanmu. Golom ma i.

Ayat 2
Jumolo lao do anakkonMi, asa tu ginjang lao rohami,
Unang tarlalap di arsakmi. Oloi Tuhanmu na manjou i.
Angka….

Ayat 3
Nang hahaanggi naung sahat i, managam ho do, na lilu i.
Nang ripemu nang ibotomi, sude managam haroromi.
Angka…..

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: