Home > 01. Puji-pujian manomba Debata > BE-587, TAENDEHON LAS NI ROHA

BE-587, TAENDEHON LAS NI ROHA

February 6, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-587, TAENDEHON LAS NI ROHA

Ayat 1
Taendehon las ni roha pasangaphon Tuhan I,
Roha holong na mangonjar laho mangendehon I,
Ganup ari ganup borngin unang lupa ho disi.
Angka ende na ummuli si pasangap Tuhan I,
Nang parhinaloan I baen pasangap Tuhan i.

Ayat 2
Taendehon las ni roha, sipadame roha i.
Tung dao do bada-bada, dohot angka hosom i.
Hadameon ni Tuhanta I, do sihirimon I
Tapalambas ma rohanta, mida angka dongan I
Na martua do sude, na lambok maroha i.

Ayat 3
Taendehon las ni roha, siapuli roha I
Marsinondang pangkirimon, mingot siteamon i.
Tu sambulo ni tondinta, huta na manongtong I
Idaonta ma Tuhanta, siparholong roha I
las ni roha na tongtong, jaloonta ma disi.

Reff:

  • Syair & Lagu: Last uns frohlich Leider Singen

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: